Национален партньор: Лаборатория по молекулярна генетика към ИМБ – БАН

Лаборатория по молекулярна генетика към ИМБ - БАН