Проект: Антимикробна активност на каналопълнежните средства за лечение на ендодонтска инфекция на временни зъби