Проект: Транслационно крос-валидиране на молекулни и невроизобразителни биомаркери при диференциалната диагноза на униполярна и биполярна депресия.