Проект: Анализ на епигенетичните механизми на остаряващи клетки – моделни системи и прицелни молекули, подходящи за терапия на преждевременно стареене и болести, свързани със стареенето