Проект: Биоенергетика, самообновяване и генетика в отговора и резистентността към глюкокортикоиди на клетки от остра лимфобластна левкемия у деца