Проект: COVID-19 HUB – Информация, иновации и имплементация на интегративни научни разработки