Проект: Ефект на Атоваквон върху клетчъна метаболитна активност при детска остра лимфобластна левкемия (ОЛЛ)