Проект: Биологично-клиничен подход за изясняване ролята и начина за генна регулация на YKL-40 при системна склероза