Проект: Ефект на митхондриални инхибитори in vitro и ex vivo върху резистентна и рецидивираща остра лимфобластна левкемия в детската възраст