Проект: Изследване на РНК N6-аденозин-метилирането в клетъчни култури от глиобластоми