Проект: Пилотно проучване върху ролята на епитранскриптома и N6-аденозин- метилационния комплекс в туморогенезата на колоректален карцином