Изследовател: ас. д-р Валентин Иванов

ас. д-р Валентин Иванов

Месторабота:

Медицински симулационен тренировъчен център, МУ-Пловдив; Клиника по Хирургия, УМБАЛ "Каспела"

E-mail адрес:

Портфолио:

Д-р Валентин Иванов завършва Медицински Унивеситет – Пловдив с отличен успех през 2016 година. По време на следването се изявява активно в множество научни форуми, свързани с хирургията. Като студент, в продължение на 3 години, е бил част от кръжока по ‘‘Специална хирургия‘‘.

През 2016 година започва работа като лекар-ординатор и специализант по ‘‘Хирургия‘‘ към УМБАЛ ‘‘Каспела‘‘. В рамките на една година е работил като асистент към катедрата по ‘‘Специална хирургия‘‘ и е провеждал англоезично обучение на студентите на МУ-Пловдив.

От 2018 година д-р Валентин Иванов е асистент към ‘‘Медицински Симулационен и Тренировъчен център‘‘ на МУ- Пловдив и провежда обучения по ‘‘Лапароскопска хирургия‘‘.

Д-р Иванов посещава множество международни научни форуми, като активно участва в специализирани курсове, свързани със съвременното лечение на рака на млечната жлеза.