Изследовател: ас. д-р Никола Боянов

ас. д-р Никола Боянов

Месторабота:

Медицински симулационен тренировъчен център, МУ-Пловдив, УМБАЛ "Пълмед"

E-mail адрес:

Портфолио:

Д-р Никола Боянов придобива свидетелство за призната специалност по Гастроентерология през 2014г. От 2009 до 2014 г специализира в МБАЛ Пловдив, за кратко работи в СГБАЛ „Еврохоспитал“, гр. Пловдив. От 2014 г.до настоящия момент работи в УМБАЛ „Пълмед“, гр. Пловдив, като от 2017г. оглавява отделението по Гастроентерология.

Започва преподавателската си дейност като асистент към Медицински симулационен тренировъчен център към МУ Пловдив през 2018 г. Член е на Български лекарски съюз (БЛС), Българско дружество по гастроентерология, Българска асоциация по ултразвук в медицината (БАУМ), Българска асоциация за изучаване на черния дроб, Европейска асоциация за гастроентерология, ендоскопия и хранене (ЕАГЕХ) и на Европейското дружество по гастроинтестинална едоскопия.

Д-р Никола Боянов посещава множество конгреси, семинари и обучения на национално, европейско и международно ниво в областта на конвенционална и интервенционална гастроентерология, хепатология и жлъчно-панкреасна система. Високоспециализиран е в извършването на ендоскопска ретроградна холангиопанреатография (ЕРХПГ), ендоскопска ехография, енсодкопска субмукозна дисекция (ЕСД) в стомах и ректум, единствен в България извършва перорална ендоскопска миотомия (ПОЕМ) при пациенти с ахалазия.

Избрани публикации:

1. „Обективно отразяване на HVPG с брахиален достъп. Приложение на методиката“, устна презентация на V Национална Конференция по Хепатология „Портална хипертония“.

2. „Ендоскопска обтурация на гастроезофагеални варици“, устна презентация на V Национална Конференция по Хепатология „Портална хипертония“.

3. „Контрастно-усилена ехография и биопсия при типична чернодробна лезия с неочакван резултат – клиничен случай“ – устна презентация на XXII Национален конгрес по Ултразвук в медицината.

4. „Диагностика и поведение при пиогенни чернодробни абсцеси“, устна презентация, V Национален конгрес за млади гастроентеролози“, УМБАЛ „Царица Йоанна“ (ИСУЛ), София.

5. „Ендоскопска субмукозна резекция в стомах и ректум“, устна презентация, Сесия млади гастроентеролози в рамките на Националния конгрес по гастроентерология.