Изследовател: ас. Йордан Сбирков, дб

ас. Йордан Сбирков, дб

Направление, в което работи:

Месторабота:

Катедра по Медицинска биология, МУ-Пловдив