Изследовател: ас. Мария Гевезова, дб

ас. Мария Гевезова, дб

Направление, в което работи:

Месторабота:

Катедра по Медицинска биология, МУ-Пловдив