Изследовател: доц. Бисера Пиличева, дф

Месторабота:

Катедра по фармацевтични науки, ръководител на катедрата, зам. декан по НИД НА Фармцевтичен факултет при МУ - Пловдив.

E-mail адрес: