Изследовател: Валентин Дичев

Валентин Дичев

Направление, в което работи:

Месторабота:

Редовен докторант, Медицински Университет-Пловдив

E-mail адрес:

Портфолио:

Валентин Дичев е редовен докторант в докторска програма по имунология към катедра "Медицинска биология" към Медицински Университет-Пловдив.

Завършил е бакалавърска програма по молекулярна биология и магистърска програма по биофармацевтична биохимия в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски".

Научните интереси на Валентин Дичев са в сферата на имунологията, онкологията и разработването на биомаркери.

Избрани публикации:

1. Karalilova R, Kazakova, Sapundzhieva T, Dichev V, Batalov Z, Sarafian V, Batalov A (2019) Serum YKL-40 and IL-6 levels correlate with ultrasound findings of articular and periarticular involvement in patients with systemic sclerosis. Rheumatol Int.39 (11):1841-1848. https://doi.org/10.1007/s00296-019-04402-9

2. Dichev V, Kazakova M, Sarafian V (2020) YKL-40 and neuron-specific enolase in neurodegeneration and neuroinflammation.Rev Neurosci. Epub ahead of print. https://doi.org/10.1515/revneuro-2019-0100