Изследовател: гл. ас. д-р Георги Илиев Амалиев, дм

гл. ас. Георги Илиев Амалиев, дм

Месторабота:

Медицински симулационен тренировъчен център, МУ-Пловдив; УСБАЛАГ „СЕЛЕНА“

E-mail адрес:

Портфолио:

Д-р Георги Амалиев завършва медицина в МУ гр. Пловдив през 2006 г. с отличен успех. Добива специалност по акушерство и гинекология през 2012 г.

Защитава научна степен доктор през 2013 г. на тема „Промени във някои показатели на фибринолизата при жени с прееклампсия и спонтанни аборти“.

Към 2020 г. работи като лекар акушер – гинеколог в УСБАЛАГ „СЕЛЕНА“ гр. Пловдив. Член е на Българско Дружество по Акушерство и Гинекология и International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology.

Публикува медицински статии в различни специализирани списания в България и чужбина.

Избрани публикации:

1. Амалиев Г, Бл. Пехливанов, Ил. Амалиев, Мл. Младенова. Промени във фибринолизата при тежка форма на прееклампсия. Акуш Гинек.2012; 51 Supl. 2:13-16.

2. Амалиев Г. Спешна контрацепция. Акушерство и гинекология. 2008, 47, suppl 2, 19-24 стр.

3. Амалиев Г., Е. Учикова, Н. Парахулева, И. Амалиев. Ултразвукова оценка на маточния цикатрикс през трети триместър на бременността при жени след понесено цезарово сечение. Акушерство и гинекология. 2014, 53 (Supl.1), 4-8.

4. Амалиев Г., И. Амалиев, М. Малинова, Б. Пехливанов, Н. Исмаилов, Н. Парахулева. TRAP sequence при монохориална бременност – представяне на два клинични случаи. Акушерство и гинекология. 2014, 53 (Supl.1), 40-43.

5. Amaliev G. M. Malinova, B. Pehlivanov, H. Ivancheva. A Case of TRAP Sequence with Immense Acardiac Twin. Folia Medica. 2014, 56, 129-133.