Изследовател: гл. ас. д-р Окан Алиман, дм

гл. ас. д-р Окан Алиман, дм

Месторабота:

Медицински Симулационен Тренировъчен Център, МУ-Пловдив; МБАЛ „д-р Братан Шукеров“ - Смолян

E-mail адрес:

Портфолио:

Д-р Алиман, започва своята специализация по вътрешни болести с интерес в областта на сърдечно-съдовите заболявания, непосредствено след дипломирането си като лекар от Медицински университет – Пловдив през 2000 г.

На базата на защитени специалности по Вътрешни болести и Кардиология, от 2010 г., той придобива сертификат по Инвазивна кардиология.

Осъществява публикации в наши и чужди списания, участва в научни и образователни форуми. В резултат на тази своя академична активност, през 2008 г., д-р Алиман защитава Докторска степен по Кардиология.

Международният му опит е обогатен чрез участие в курсове в Европа и САЩ, а през 2017 г. работи в здравната система на Великобритания – NHS. По време на престоя си там, придобива сертификати за ALS, ILS, както и за медицински преподавател към University of Nottingham

Скоро след завръщането си в България, д-р Алиман продължава академичната си работа като главен асистент към МУ – Пловдив, успоредно с практиката си на специалист в болнична и доболнична кардиологична помощ.

Избрани публикации:

1. Aliman O, S Kostianev, Nikolov F, Djurdjev A. Pulmonary complications with amiodarone treatment. Bulgarian Cardiology 2003; 3: 55-60.

2. Aliman O. The Six-minute Walk Test in the Diagnosis and Rehabilitation of Patients with Chronic Heart Failure Folia Medica 2008; L(4): 83-85.

3. Marinov B, Aliman O, Tokmakova M, Terziyski K, Kostianev S. Effect of two modes of exercise training on cardiopulmonary function in patients with left ventricular dysfunction. 17th Annual Congress of ERS, Stockholm. Eur Respir J. 2007; 30: Suppl. 52: 327. IF =4.95.

4. Manukov I, Aliman O, Tonev G, Tsvetkovski T, Deenichina I, et al. Effectivenes of percutaneous Balloon Pericardiotomy in Patients with Pericardial Effusion. J Vasc Interv Radiol 2009; 20; 12: 1656-1657.

5. Papathanasiou J, Troev T, Tokmakova M, Aliman O, Nikolov F. Current aspects of exercise training. Military Medicine. 2013; LXV 1-2: 16-19.