Изследовател: гл. ас. Милена Драганова, дб

гл. ас. Милена Драганова, дб

Направление, в което работи:

Месторабота:

Катедра по Медицинска биология, МУ-Пловдив

E-mail адрес:

Портфолио:

Завършила биология в гр. Пловдив. Придобила специалност по медицинска биология. Защитила дисертация на тема “Имунобиологични ефекти на български прополис in vitro”.

По настоящем е главен асистент в катедрата по Медицинска биология към МУ-Пловдив. Съавтор на основни учебници и учебни помагала за студенти и кандидат-студенти по медицина, дентална медицина и фармация.

Участва в обучението на студенти на български и английски език. Научен консултант на докторанти. Участва в курсове и следдипломни квалификации в страната и чужбина.

Научните й интереси са в областта на имунологията, клетъчна биология, пролиферативни и проапоптотични маркери, биологично-активни вещества, нискоинтензивно лазерно лъчение - фундаментални и клинични аспекти, клетъчно стареене, 3D - биологично принтиране.

Има 37 научни труда, публикувани в реномирани научни списания и множество цитати.

Избрани публикации:

1.Pilicheva B, Draganova-Filipova M, Zagorchev P, Kassarova M (2016) Investigation of Betahistine Dihydrochloride Biocompatibility And Nasal Permeability In Vitro. J Appl Biomed 14:299–305. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1214021X16300382

2.Trenova A, Slavov G, Manova M, Draganaova-Filipova M, Mateva N, Miteva L, Stanilova S (2017) Alterations In Serum Levels Of Il-17 In Contrast To TNF-Alpha Correspond To Disease-Modifying Treatment In Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis. Scand J Clin Lab Invest 77 (4): 283-288. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28319417

3.Trenova A, Slavov G, Draganova-Filipova M, Mateva N, Manova M, Miteva L, Stanilova S (2018) Circulating Levels Of Interleukin-17A, Tumor Necrosis Factor-Alpha, Interleukin-18, Interleukin-10, And Cognitive Performance Of Patients With Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis. Neurol Res 40 (3):153-159. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01616412.2017.1420522

4. Miloshev G, Staneva D, Uzunova K, Vasileva B, Draganova-Filipova M, Zagorchev P, Georgieva M (2019) Linker Histones And Chromatin Remodelling Complexes Maintain Genome Stability And Control Cellular Ageing. Mech Ageing Dev 177:55-65. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0047637418300514?via%3Dihub

5.Krasteva N, Keremidarska-Markova M, Hristova-Panusheva K, Andreeva T, Speranza G, Wang D, Draganova-Filipova M, Miloshev G, Georgieva M (2019) Aminated Graphene Oxide As a Potential New Therapy For Colorectal Cancer. Oxid Med Cell Longev. Article ID 3738980, 15pages, https://www.hindawi.com/journals/omcl/2019/3738980/