Изследовател: доц. д-р Бурян Киров, дм

Направление, в което работи:

Месторабота:

Катедра по Сърдечно-съдова хирургия, МУ-Пловдив