Изследовател: доц. д-р Николай Белев, дм

доц. д-р Николай Белев, дм

Месторабота:

Медицински симулационен тренировъчен център, МУ-Пловдив; Отделение по Хирургия, МБАЛ "Еврохоспитал"

E-mail адрес:

Портфолио:

През 1999 година завършва висше образование – магистър по медицина в Медицински университет – Плевен. През 2007 година успешно защитава специалност по Обща хирургия.

През януари 2008 година е назначен за началник отделение към Клиниката по спешна хирургия при ВМА-София. От юни 2008 година до март 2013 година успешно ръководи Клиниката по хирургия при ВМА-МБАЛ-Пловдив, където разработва програма по лапароскопска хирургия(в частност колоректална), която по настоящем покрива почти целия спектър на коремната хирургия.

През 2011 година се дипломира като Магистър по Здравен менджмънт кум МУ-Пловдив, а през 2013 година успешно защитива докторска степен след натрупан собствен опит в областта на лапароскопската колоректална хирургия на тема: ”Влияние на възрастта и лапароскопската хирургия върху постоперативните резултати при хирургичното лечение на колоректалния рак.

От 2013 до момента съм началник на Хирургично оделение в новосъсдадената МБАЛ-Еврохоспитал, Пловдив.

От февруари 2018 е избран за “доцент” към Медицински Симулационен и Тренировъчен Център-,МУ-гр. Пловдив.

Избрани публикации:

1. Belev N, Takorov I, Dimov P, Vladov N, Penov V. Aggressive surgery in the multimodality treatment of liver metastases from colorectal cancer. J BUON. 2007, 12(2):209-13.-IF-0,85

2. Vladov NN, Mihaylov VI, Belev NV, et al. Resection and reconstruction of the inferior vena cava for neoplasms. World J Gastrointest Surg 2012;4:96e101

3. Takorov I., Belev N., Lukanova Ts., Atanasov B., et al. Laparoscopic combined colorectal and liver resectionfor primary colorectal cancer with synchronous liver metastases. Ann Hepatobiliary Pancreatic Surg 2016; 20:167-172.

4. Safety of primary anastomosis following emergency left sided colorectal resection: an international, multi‐centre prospective audit, The 2017 European Society of Coloproctology (ESCP) collaborating group, Colorectal deseases Suppl 6, 47-57 Sep 2018.

5. Belev N, et all, Gallbladder Cancer (GBC)-Contemporary Aspects of Diagnosis and Treatment. Japanese Journal of Gastroenterology and Hepatology. 2019; V2(5):1