Изследовател: доц. Кирил Терзийски, дм

доц. Кирил Терзийски, дм

Направление, в което работи:

Месторабота:

Катедра по Патофизиология, МУ-Пловдив