Изследовател: доц. Мария Казакова, дб

доц. Мария Казакова, дб

Направление, в което работи:

Месторабота:

Катедра по Медицинска биология, МУ-Пловдив

E-mail адрес:

Портфолио:

Образование: ПУ “П. Хилендарски” – бакалавър по молекулярна биология (2005), магистър по клетъчна биология (2006), мениджър на приложните изследвания и иновации (2015), ОНС „Доктор“ по имунология (2013)

Специалност: медицинска биология (2013)

Специализации: „Въведение във флоуцитометрията” (НЦЗПБ, 2009), „Клетъчни култури и методи за цитотоксичност in vitro” (ПУ „П. Хилендарски, 2011), “Диагностика и предоставяне на лечение, грижи и подкрепа на хора, живеещи с ХИВ/СПИН” (МУ-Пловдив, 2011), RT-PCR и PCR (ИМБ, БАН, 2012), Advanced EFIS-EJI Course: "Innate Immunity 2012: from Evolution to Revolution" (Sorrento, Italy, 2012), Обучителен курс Fora 4 за Управление на проекти от Приоритета „Здраве” на 7- РП на ЕС (МУ-Пловдив, 2011), Advanced EFIS-EJI Course: "Novel vaccination strategies against the three major killers”, (Castellammare di Stabia, Italy, 2013), 1st BSIIS (Golden Sands, 2014), FACS analysis (ИМ, БАН, 2015),“Social Science and Medical Innovations” (Tomsk, Russia, 2015), 2nd BSIIS (Sofia, 2015), Personalized Medicine, Sofia (2017), Short Term fellowship from EFIS in University of Catania (2019).

Избрани публикации:

1. Kazakova M, Sarafian V (2009) YKL-40 a novel biomarker in clinical practice. Folia Medica 51: 5-14.

2. Kazakova M, Batalov A, Deneva T, Mateva N, Kolarov Z, Sarafian V (2013) Relationship between sonographic parameters and YKL-40 levels in rheumatoid arthritis. Rheumatol Int 33: 341-346. DOI: 10.1007/s00296-012-2387-3

3. Kazakova M, Staneva D, Koev I, Staikov D, Mateva N, Timonov P, Miloshev G, Sarafian V (2014) Protein and mRNA levels of YKL-40 in high-grade glioma. Folia Biologica (Praha) 60: 261-267.

4. Karalilova R, Kazakova M, Sapundzhieva T, Dichev V, Batalov Zg, Sarafian V, Batalov A (2019) Serum YKL-40 and IL-6 levels correlate with ultrasound findings of articular and periarticular involvement in patients with Systemic sclerosis. Rheum Int 39 (11): 1841-1848. DOI: 10.1007/s00296-019-04402-9.

5. Dichev V, Kazakova M, Sarafian V (2020) YKL-40 and NSE in neurodegeneration and neuroinflammation. Reviews in the Neurosciences DOI: 10.1515/revneuro-2019-0100.