Изследовател: д-р Александър Георгиев, дм

Направление, в което работи:

Проекти, в които участва д-р Александър Георгиев, дм: