Изследовател: ас. д-р Анна Тодева-Раднева

д-р Анна Тодева

Направление, в което работи:

Месторабота:

Катедра по психиатрия и медицинска психология, МУ-Пловдив

E-mail адрес:

Портфолио:

Завършва средно образование в ЕГ „Иван Вазов“ през 2011 година с отличен успех. През 2017 година завършва своето висше образование по образователно-квалификационна степен „магистър“ в МУ Пловдив, специалност „Медицина“ с отличен успех.

Работи като лекар-ординатор в Отделение „Вътрешни болести“ при: МБАЛ „Свети Мина“, Пловдив от ноември 2017 до май 2018 и МТБ Пловдив от юни 2018 до сега. От февруари 2019 година е асистент към катедра „Психиатрия и Медицинска психология“ към Медицински факултет на МУ Пловдив.

Научни интереси: транслационна невронаука; психиатрия; невроизобразяване; клинична невропсихология.

Избрани публикации:

1. Todeva-Radneva, A., R. Paunova, S. Kandilarova and D. St Stoyanov (2020). "The Value of Neuroimaging Techniques in the Translation and Trans-Diagnostic Validation of Psychiatric Diagnoses - Selective Review." Curr Top Med Chem. http://www.eurekaselect.com/178872/article