Изследовател: д-р Атанаска Петрова, дм

Направление, в което работи:

Месторабота:

Катедра по Микробиология и Имунология, МУ-Пловдив