Изследовател: д-р Деница Симеонова-Пенчева

Направление, в което работи:

Месторабота:

Катедра по психиатрия и медицинска психология, МУ-Пловдив

E-mail адрес:

Портфолио:

Завършила Медицински университет – Пловдив през 2015г.

Докторант в катедра „Психиатрия и медицинска психология“ на МФ, МУ-Пловдив от 2018г. Тема на научно изследване: „Проучване върху психоневроимунологичните механизми на тревожни и депресивни разстройства“.

Научен интерес в областта на депресията и тревожните разстройства с фокус върху:
- откриването на нови биомаркери за депресия;
- синдром на повишена чревна пропускливост и влиянието му върху депресивната симптоматика;
- невроизобразяване и крос-валидиране на психиатрични диагнози.

Проекти, в които участва д-р Деница Симеонова-Пенчева:

Избрани публикации:

1. Maes M, Simeonova D, Stoyanov D, Leunis J (2019) Upregulation of the nitrosylome in bipolar disorder type 1 (BP1) and major depression, but not BP2: Increased IgM antibodies to nitrosylated conjugates are associated with indicants of leaky gut. Nitric Oxide 91:67–76. doi: 10.1016/J.NIOX.2019.07.003
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31323278

2. Roomruangwong C, Simeonova DS, Stoyanov DS, et al (2018) Common Environmental Factors May Underpin the Comorbidity Between Generalized Anxiety Disorder and Mood Disorders Via Activated Nitrooxidative Pathways. Curr Top Med Chem 18:1621–1640. doi: 10.2174/1568026618666181115101625
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30430941

3. Simeonova D, Ivanovska M, Murdjeva M, et al (2018) Recognizing the Leaky Gut as a Trans-diagnostic Target for Neuroimmune Disorders Using Clinical Chemistry and Molecular Immunology Assays. Curr Top Med Chem 18:1641–1655. doi: 10.2174/1568026618666181115100610
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30430944

4. Simeonova D, Stoyanov D, Leunis JC, et al (2019) Increased Serum Immunoglobulin Responses to Gut Commensal Gram-Negative Bacteria in Unipolar Major Depression and Bipolar Disorder Type 1, Especially When Melancholia Is Present. Neurotox Res. doi: 10.1007/s12640-019-00126-7
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31802379