Изследовател: д-р Деница Цанкова

д-р Деница Цанкова

Направление, в което работи:

Месторабота:

Катедра по психиатрия и медицинска психология, МУ-Пловдив