Изследовател: д-р Мария Ивановска, дм

Направление, в което работи:

Месторабота:

Работно място: Катедра по микробиология и имунология, Фармацевтичен факултет, МУ-Пловдив

E-mail адрес:

Портфолио:

Д-р Мария Ивановска завършва Медицина през 2012 г. в Медицински университет – Пловдив, България.
Завършва докторантура по имунология през 2018 г. В МУ-Пловдив. Тя е главен асистент по Клинична имунология от 2019 г. в същата катедра.

От 2017 г. е лекар-специализант по клинична имунология в Лабораторията по клинична имунология, УМБАЛ „Свети Георги“, Пловдив.
Автор и съавтор на повече от 20 публикации в български и международни рецензирани списания, включително списания с импакт фактор. H индекс-3. Участник в национални и международни изследователски проекти.

Научни интереси - стрес и промени в имунната система в състояние на стрес, психобиотици, психоневроендокриноимунология (PNEI) и имунни дефицити.
Работила е като докторант на Еразъм обучение в Donders institute for brain, cognition and behavior в Наймеген, Холандия (2015) и други европейски университети (Франция, Австрия и Германия).

Член е на Българската асоциация по клинична имунология (БАКИ), Европейската мрежа за психоневроимунология (EPN), „Асклепий“ МУ - Пловдив, Европейската академия по алергология и клинична имунология (EAACI), Психоневроендокриноимунологично общество (PNIRS) и др.
Един от съучредителите на Българската асоциация по цитометрия (БАЦ) за България. Избрана е за младши посланик на Universal Science Education and Research Network (USERN) за България през 2019 г.

Избрани публикации:

1. Ivanovska M, Gardjeva P, Terzieva D, Murdjeva M. Immunological reactivity and oxidative stress in medical doctors working under chronic stress. Collection of articles from national scientific conference “15 years of pharmacy at Medical university- Plovdiv”, 2018; 483:178-182. ISBN: 9786192370145.

2. Vasileva L, Saracheva K, Ivanovska M, Petrova A, Marchev A, Georgiev M, Murdjeva M, Getova D. Antidepressant-like effect of salidroside and curcumin on the immunoreactivity of rats subjected to a chronic mild stress model. Food Chem Toxicol, 2018; 121:604-611. doi: 10.1016/j.fct.2018.09.065.

3. Simeonova D, Ivanovska M, Murdjeva M, Carvalho AF, Maes M. Recognizing the leaky gut as a trans-diagnostic target for neuro-immune disorders using clinical chemistry and molecular immunology assays. Curr Top Med Chem, 2018; 18(19):1641-1655.

4. Amicosante M, D’Ambrosio L, Munoz M, Mello FCQ, Tebruegge M, Chegou N, M. Ivanovska ......Fuentes-Alcala Z. Current use and acceptability of novel diagnostic tests for active tuberculosis: A worldwide survey. Jornal Brasileiro de Pneumologia, 2017; 43(5), 380–392. https://doi.org/10.1590/s1806-37562017000000219
5. Ivanovska M, Abdi Z, Murdjeva M, Macedo D, Maes A, Maes M. CCL11 or Eotaxin-1: An Immune Marker for Ageing and Accelerated Ageing in Neuro-psychiatric Disorders. Preprints, 2020; 2020010370. doi: 10.20944/preprints202001.0370.v1