Изследовател: гл. ас. д-р Севдалина Кандиларова, дм

д-р Севдалина Кандиларова, дм

Направление, в което работи:

Месторабота:

Катедра по психиатрия и медицинска психология, МУ-Пловдив; Изследователски комплекс за транслационна невронаука МУ-Пловдив

E-mail адрес:

Портфолио:

Д-р Кандиларова е завършила медицина и специализирала психиатрия като в момента се занимава както с преподаване, така и с научно-изследователска дейност.

Тя участва в създаването на Изследователския комплекс за транслационна невронаука и от официалното му стартиране през 2015 г. е отговорна за разработването и тестването на парадигмите за функционално магнитно-резонансно изобразаване (фМРИ).

Обучена е в Базел и Берген за извършване на невроизобразителни изследвания и за анализ на структурни и функционални данни от МРИ.

Д-р Кандиларова е осъществила свой собствен изследователски проект за депресия, довел до успешна защита на ОНС „Доктор“ през 2017 г. Участвала е в няколко продължителни сътрудничества с изследователски групи за фМРИ в Университета в Берген и Университета в Базел.

Основните ѝ изследователски интереси са в прилагането на структурно и функционално МРИ в покой и при изпълнение на задачи, както и магнитно-резонансна спектроскопия за диференциална диагноза на основните психиатрични разстройства.

Проекти, в които участва гл. ас. д-р Севдалина Кандиларова, дм:

Избрани публикации:

1. Kandilarova, S., Stoyanov, D., Sirakov, N., Maes, M., & Specht, K. (2019). Reduced grey matter volume in frontal and temporal areas in depression: contributions from voxel-based morphometry study. Acta Neuropsychiatr, 31(5), 252-257. doi:10.1017/neu.2019.20

2. Kandilarova S, Stoyanov D, Kostianev S, Specht K. Altered Resting State Effective Connectivity of Anterior Insula in Depression. Front Psychiatry. 2018 Mar 15; 9:83 doi: 10.3389/fpsyt.2018.00083

3. Stoyanov, D., Kandilarova, S., Paunova, R., Barranco Garcia, J., Latypova, A., & Kherif, F. (2019). Cross-Validation of Functional MRI and Paranoid-Depressive Scale: Results From Multivariate Analysis. Front Psychiatry, 10, 869. doi:10.3389/fpsyt.2019.00869

4. Kandilarova S, Stoyanov D, Popivanov ID, Kostianev S. Application of functional magnetic resonance imaging in psychiatric clinical evaluation: Controversies and avenues. J Eval Clin Pract. 2018 Aug;24(4):807-814. doi: 10.1111/jep.12906. Epub 2018 Mar 13.

5. Stoyanov, D., Kandilarova, S., Arabadzhiev, Z., Paunova, R., Schmidt, A., & Borgwardt, S. (2019). Cross-Validation of Paranoid-Depressive Scale and Functional MRI: New Paradigm for Neuroscience Informed Clinical Psychopathology. Front Psychiatry, 10, 711. doi:10.3389/fpsyt.2019.00711