Изследовател: д-р Хасан Бурнусузов, дм

д-р Хасан Бурнусузов

Направление, в което работи:

Месторабота:

Катедра по Педиатрия и Медицинска генетика, МУ-Пловдив