Изследовател: Елена Тимова

Елена Тимова

Направление, в което работи:

Месторабота:

Магистър по приложна психология