Изследовател: проф. д-р Благой Маринов, дм

проф. Благой Маринов, дм

Месторабота:

Зам.-ректор НИД, МУ-Пловдив; Директор Медицински симулационен тренировъчен център, МУ-Пловдив; Катедра по Патофизиология, МУ-Пловдив

E-mail адрес:

Портфолио:

Проф. д-р Благой Маринов, дм, завършва Медицински Университет – Пловдив през 1995 г.

Работи като реаниматор в системата на спешната медицинска помощ. За 4 години защитава докторат в областта на патофизиологията на физическото натоварване и придобива първата си специалност - патофизиология.

През 2009 г. се хабилитира като доцент в МУ – Пловдив и чете едни от първите лекционните курсове на медици и фармацевти на английски език. През 2011 г. като Председател на Младежко Научно Дружество „Асклепий“ възстановява дейността му и организира национални годишни конференции „Наука и младост“.

През 2013 г. придобива и клинична специалност по пневмология и фтизиатрия. Успешно извежда до защита двама докторанти – от Катедрата по специална хирургия и от Катедрата по педиатрия. Трети мандат е в управителния съвет на Българското Дружество по Белодробни Болести.

От създаването на Медицински Симулационен Тренировъчен Център през 2015 г е негов директор и създател на първата по рода си международна Конференция по симулационно обучение в медицината.

През 2016 г. се хабилитира като професор и съчетава преподавателската си активност по патофизиология на български и английски езици с развиването на иновативни обучителни стратегии в МСТЦ. В резултат на научната му дейност са публикувани над 80 статии в рецензирани списания, има над 500 уникални цитирания, h-index=16.

Член е на БЛС, Българско дружество по физиологични науки, Българското Дружество по Белодробни Болести, American Thoracic Society, European Respiratory Society.

Избрани публикации:

1. Marinov B, S Mandadjieva, S Kostianev.Pictorial and verbal category‐ratio scales for effort estimation in children. Child: care, health and development 34 (1), 35-43

2. Marinov B, Mandadzhieva S, Kostianev S. Oxygen-uptake efficiency slope in healthy 7- to 18-year-old children. Pediatr Exerc Sci. 2007 May;19(2):159-70.

3. Gloeckl R, Marinov B, Pitta F. Practical recommendations for exercise training in patients with COPD. Eur Respir Rev. 2013; 22(128): 178-86.

4. Georgiou KE, Dimov RK, Boyanov NB, Zografos KG, Larentzakis AV, Marinov BI. Feasibility of a New Wearable Device to Estimate Acute Stress in Novices During High-fidelity Surgical Simulation. Folia Med (Plovdiv). 2019 Mar 1;61(1):49-60.

5. Sakakushev BE, Marinov BI, Stefanova PP, Kostianev SS, Georgiou EK. Striving for Better Medical Education: the Simulation Approach. Folia Med (Plovdiv). 2017 Jun 1;59(2):123-131.