Изследовател: проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм

проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм

Направление, в което работи:

Месторабота:

Катедра по Микробиология и имунология МУ-Пловдив

Проекти, в които участва проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм: