Изследовател: Проф. д-р Марк Дж. Ниуехаузе

Направление, в което работи:

E-mail адрес:

Портфолио:

Проф. Ниуехаузе има докторска степен по трудова хигиена/епидемиология и бакалавърска/магистърска степен по науки за околната среда. Понастоящем е изследователски професор към ISGlobal, бивш Център за епидемиология на околната среда (CREAL), Барселона; Професор в Австралийски католически университет, Мелбърн, Австралия; и директор на Инициативата за градско планиране, околна среда и здраве и директор на Програмата за замърсяване на въздуха и градска среда в „Instituto de Salud Global“ Барселона (ISGlobal), Барселона, Испания. От 2023 г. е водещ изследовател (R4) в Изследователска група „Здраве и качество на живот в зелена и устойчива околна среда“, Програмата за стратегически изследвания и иновации за развитие на МУ – Пловдив (ПСНИИР-МУП). Проф. Ниуехаузе е главен редактор на списание „Environment International“.
Проф. Ниуехаузе е ръководил и участвал в множество международни проекти, включително проучванията TAPAS (активно придвижване и здраве), PHENOTYPE (зелени пространства и здраве), ESCAPE (замърсяване на въздуха и здраве), HELIX (експозом и здраве), EXPOsOMICs (експозом и здраве), PASTA (активно придвижване и здраве), iMAP (Градска среда и когнитивни функции), BlueHealth (сини пространства и здраве), Lifecycle (кохорти от новородени) и CitiesHealth (гражданска наука и здраве). През 2018 г. той е награден с наградата "Джон Голдсмит" за " Изключителен принос към епидемиологията на околната среда". Той е сред 1% от най-цитираните учени в света. Той е водещ експерт в Европа по проучвания за оценка на въздействието на околната среда върху здравето и ангажиране на местните власти в процеса на развитие на здравословното градско планиране. Има над 600 публикации, h-индекс над 100 и над 41 000 цитирания в Scopus/Web of Science.