Изследовател: проф. д-р Саломоне ди Саверио

Направление, в което работи:

Месторабота:

Университет Кеймбридж, Великобритания