Изследовател: проф. д-р Фаусто Катена

Направление, в което работи:

Месторабота:

Университет Болоня, Италия