Изследовател: проф. Иван Ст. Иванов, дм

проф. Иван Иванов, дм

Направление, в което работи:

Месторабота:

Клиника по Педиатрия и Медицинска генетика, МУ-Пловдив