Researcher: Assoc. Prof. Buryan Kirov, MD, PhD

Research Division:

Workplace:

Катедра по Сърдечно-съдова хирургия, МУ-Пловдив