Контакти

Длъжност Звание, имена Тел.контакт Ел. поща
Директор на НИМУ Проф. д-р Виктория Сарафян,дм,дмн  0882512952
Зам. директор НИМУ Проф. д-р Дроздстой Стоянов,дм,дмн  0897972330
Зам ректор МСПД Проф. д-р Диляна Вичева,дм 032 / 200 506
Р-л направление СОТМ Проф. д-р Благой Маринов,дм  032 / 200 530
Р-л направление ТН Проф. д-р Дроздстой Стоянов,дм,дмн 0897972330
Р-л направление МРМ Проф. д-р Виктория Сарафян,дм,дмн  0882512952
Р-л направление ИДМ Проф. д-р Мариана Мурджева,дм,мзм 0882038807
Р-л направление ДР Проф. д-р Иван Ст. Иванов,дм 0888813100
Р-л направление БПХ Доц. Бойко Ч. Атанасов 0888907382
Р-л направление СТДМ Доц. д-р Георги Томов,дм 0896742065
Р-л направление ФИПМ Доц. Бисера Пиличева,дф 0882038805
Р-л направление ОСЗ Доц. Ангел Джамбов,дм, дмн
Технически сътрудник Албена Георгиева
Организатор дейности Калоян Манолов 0887146793
Счетоводител Таня Алексиева
Експерт програми инж. Нина Атанасова – Влаевска
Юрист Милена Калинова – Славева
 Служебен e-mail на звеното