Контакти

Длъжност Звание, имена Тел.контакт Ел. поща
Директор на НИМУ Проф. д-р Дроздстой Стоянов, дм, дмн 0897972330
Зам. директор НИМУ Проф. д-р Людмила Владимирова-Китова, дм  
Научен секретар Доц. Ангел Джамбов,дм, дмн
Председател на УС Проф. д-р Николай Бояджиев, дм
Член на УС Доц. Николай Мехтеров, дб
Член на УС Доц. маг. фарм. Станислава Иванова, дф
Р-л направление ТН Проф. д-р Дроздстой Стоянов,дм,дмн 0897972330
Р-л направление МРМ Проф. д-р Виктория Сарафян,дм,дмн  0882512952
Р-л направление ИДМ Проф. д-р Мариана Мурджева,дм,мзм 0882038807
Р-л направление ДР Проф. д-р Иван Ст. Иванов,дм 0888813100
Р-л направление БПХ Доц. Бойко Ч. Атанасов 0888907382
Р-л направление СТДМ Доц. д-р Георги Томов,дм 0896742065
Р-л направление ФИПМ Доц. Бисера Пиличева,дф 0882038805
Р-л направление ОСЗ Доц. Ангел Джамбов,дм, дмн
Организатор дейности Калоян Манолов 0887146793
Счетоводител Таня Алексиева
 Служебен e-mail на звеното