Нормативни документи

Стратегия за развитие на научноизследователската дейност в Медицински университет – Пловдив за 2024 – 2030 г.

Организационна структура на Медицински университет – Пловдив

„Мандатна програма за управление на Научноизследователски институт на МУ – Пловдив“

Правилник за дейността на Научноизследователски институт в МУ – Пловдив

Правилник за устройството и дейността на МУ – Пловдив 2020 г.
Правилник за академичното развитие на МУ – Пловдив – 2021 г.
Организационна структура на МУ – Пловдив