Направление: Транслационна невронаука

Кратко описание:

Транслационната невронаука се стреми да интегрира основни изследвания на мозъчната морфология и функционална активност ин виво с потребностите на пациентите, страдащи от заболявания на нервната система, които са обект на неврологията, психиатрията и неврохирургията.

Изследователската парадигма на направлението следва про-иновативната теория за транс-дисциплинарната валидност. Според нея съществува съответствие между клиничните и невропсихологични тестове и мозъчната активност, измерена чрез функционална магнитно-резонансна томография.

Проекти в направлението:

Заявка за включване в екипа на направлението