Изследовател: Проф. Кенет Хюгдал

Проф. Кенет Хюгдал

Направление, в което работи:

Месторабота:

Катедра по Биологична и медицинска психология, Университет на Берген