Ръководство

Заместник-ректор по международно сътрудничество и проектна дейност:

Ръководител направление "Молекулна и регенеративна медицина" :

Ръководител направление "Безопасност на пациента в хирургията":

Ръководител направление "Съвременни технологии в денталната медицина":