Ръководство

Организатор дейности / Отговорник качество:

Ръководител направление "Молекулна и регенеративна медицина" :

Ръководител направление "Иновативни диагностични методи":

Ръководител направление "Безопасност на пациента в хирургията":

Ръководител направление "Съвременни технологии в денталната медицина":

Ръководител направление Околна среда и здраве":