Направление: Детско развитие

Шеста мултифасетна конференция за детското развитие, 7-8.4.2023, МУ-Пловдив

Кратко описание:

Изследване на детското невропсихологическо и физическо развитие, нарушенията, методите за диагноза и терапия.

Специфичен интерес имаме към перинатални и генетични енцефалопатии, разстройство от аутистичния спектър, нарушения в речевото развитие, диагностика на нарушенията в развитието в предучилищна и по-късна възраст.

Разполагаме със специалисти по педиатрия, детска неврология и детска психиатрия, психолог, рехабилитатор, клинична база, функционален магнитен резонанс, електрофизиологична и генетична лаборатория, комуникация с национални и международни изследователски и други организации.

Книги, публикувани от Центъра по детско развитие

Заявка за включване в екипа на направлението