Направления в НИМУ:

Медицинска речева и езикова патология

Околна среда и здраве

Транслационна невронаука

Молекулна и регенеративна медицина

Иновативни диагностични методи

Детско развитие

Безопасност на пациента в хирургията

Съвременни технологии в денталната медицина

Фармацевтични иновации за персонализираната медицина