Обяви

Конкурс за длъжността Мениджър Офис за технологичен трансфер и знания в Програмата за стратегически изследвания и иновации за развитие на МУ – Пловдив (ПСНИИР-МУП)“, Стълб 2: Създаване на мрежа от изследователски висши училища на Програмата за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации от компонент „Иновативна България“ на Националния план за възстановяване и устойчивост. По договор № BG-RRP-2.004-0007-С01

Проект Програма за стратегически изследвания и иновации за развитие на МУ – Пловдив (ПСНИИР-МУП)“, набира специалисти (експерти) с висше образование, с професионален опит в области по научните задачи на работен пакет 3.1.1

Конкурс за длъжността Юрист Офис за технологичен трансфер и знания Програмата за стратегически изследвания и иновации за развитие на МУ – Пловдив (ПСНИИР-МУП)“, Стълб 2: Създаване на мрежа от изследователски висши училища на Програмата за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации от компонент „Иновативна България“ на Националния план за възстановяване и устойчивост. По договор № BG-RRP-2.004-0007-С01

Конкурс за длъжността Мениджър Офис за технологичен трансфер и знания в Програмата за стратегически изследвания и иновации за развитие на МУ – Пловдив (ПСНИИР-МУП)“, Стълб 2: Създаване на мрежа от изследователски висши училища на Програмата за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации от компонент „Иновативна България“ на Националния план за възстановяване и устойчивост. По договор № BG-RRP-2.004-0007-С01

Конкурс за длъжността Финансов контрольор в Програмата за стратегически изследвания и иновации за развитие на МУ – Пловдив (ПСНИИР-МУП)“, Стълб 2: Създаване на мрежа от изследователски висши училища на Програмата за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации от компонент „Иновативна България“ на Националния план за възстановяване и устойчивост. По договор № BG-RRP-2.004-0007-С01

Конкурс за длъжността Финансов мениджър в Програмата за стратегически изследвания и иновации за развитие на МУ – Пловдив (ПСНИИР-МУП)“, Стълб 2: Създаване на мрежа от изследователски висши училища на Програмата за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации от компонент „Иновативна България“ на Националния план за възстановяване и устойчивост. По договор № BG-RRP-2.004-0007-С01

Научноизследователският институт към Медицински университет – Пловдив обявява конкурс по документи и събеседване за длъжност „изследовател“ към направление „Молекулна и регенеративна медицина“