Направление: Безопасност на пациента в хирургията

Кратко описание:

Две трети /5 Милиарда/ от световното население нямат достъп до безопасна и достъпна от гледна точка на финансови средства хирургия, което е повече от два пъти повече от предишни оценки, показва ново изследване на „The Lancet".

Според Анди Ледър, директор на Кралския център за глобално здраве факта, че милиони хора умират от лечими заболявания, като апендицит или проблемно раждане, определя ситуацията като скандална. „Хора умират и живеят с увреждания, които биха могли да бъдат избегнати, ако те имаха добро хирургично лечение", посочва ученият.

Една трета от всички смъртни случаи през 2010 г. (16,9 млн. души) са се дължали на заболявания, които е могло да бъдат излекувани с хирургична намеса. Това е повече от броя на жертвите на ХИВ/СПИН, туберкулоза и малария взети заедно.

Цената от бездействието по въпроса за световната икономика ще бъде повече от 12 трлн. долара в периода до 2030 г.

Наред с медикаментозните, трансфузионни и диагностични грешки, хоспиталните инфекции, олъчвания и усложнения, не-безопасните хирургични операции водят до усложнения при 25% от болните. Ежегодно Около 7 милиона хирургични пациенти страдат от значителни усложнения, 1 милион от които умират по време или непосредствено след операцията15-27/.

Хирургията остава недостатъчно представена част от глобалното здравеопазване, нуждаеща се от повече помощни ресурси за развитието и подобряване на хирургичните грижи.

Безопасната и висококачествена медицина е предпоставка за укрепването на здравните системи за ефективно глобално здравеопазване, хармонизиращо с цел № 3 за устойчиво развитие – „Осигуряване на здравословен живот и здравеопазване за и просперитет за всички във всяка възраст“.

НАУЧНО НАПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТ НА ПАЦИЕНТА В ХИРУРГИЯТА - СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРОЕКТНИ ПРИОРИТЕТИ

Осъзнавайки че Безопасността на Пациента е световен здравен приоритет СЗА/Световната Здравна Асамблея/ в своя резолюция прокламира честването на 17 Септември като Световен Ден за Безопасност на Пациента.

Отдела за Безопасност на Пациента и Управление на Риска в СЗО разпостранявйки политиката дза безопасност на пациента се фокусира върху 7 основни направления:
1. Осигуряване лидерство и стимулиране междудържавната колаборация
2. Набелязване на световни приоритети на действие.
3. Разработване на насоки и механизми на действие
4. Осигуряване на техническа помощ и изграждане на капацитет на страните членки
5. Ангажиране на пациенти и близки към по-безопасно здравеопазване.
6. Проследяване възхода в областта безопасност на пациента
7. Провеждане на научно-изследователска дейност в тази област.

Направления 3, 5 и 7 са достъпни за разработване в проекта ни от самото начало и са предвидени в научния план.

На по-следващ етап са осъществими активности по точки 1, 4 и 6, а именно – развитие и стимулиране на междуинституционални проекти – създаване на научни мрежи; изграждане на капацитет/ресурсна осигуренност и мониторинг на активностите за осигуряване на устойчиво развитие.

Проекти в направлението:

Заявка за включване в екипа на направлението