Международен проект: Безопасност на пациента в спешната обща хирургия

Срок за изпълнение:

05.04.2020г. -
Активен проект Кандидатстването е затворено

Кратко описание:

Безопасносттта на пациента в спешната хирургия обхваща ключовите концепции, методи и умения които трябва да притежава студентът, специализантът и специалистът хирург за да намали възможните вреди върху пациента на ниво спешен консултативен кабинет, клиника/отделение и операционна.

Това е особено актуално за спешната обща хирургия, където се работи под напрежение, верните решения трябва да се вземат веднага или в кратък срок и предприетите диагностично-лечебни активности да се извършант правилно и незабавно.

Освен спасяването на живота на болния или решаването на сериозен здравословен проблем, най-често оперативно, спешният хирург не трябва да забравя културата на безопасност на пациента, ориентираните към пациента грижи и принципи, интердисциплинарния и екипен подход.

Цели на проекта:

1. Да разработи инициативи за безопасност на пациента в спешната хирургия с реални и устойчиви промени

2. Да въведе системно базиран подход за идентифициране и редуциране дефекти и проблеми в спешната общохирургична практика.

3. Да създаде и развие култура за безопасност с приоритет към пациента.

4. Да приложи доказателствено обусловени практики, развиващи и поддържащи ефективни мултидисциплинарни екипи, функциониращи заедно с пациентите и близките им с цел подобряване на резултатите от лечението.

5. Да служи като катализатор на промените, прилагайки план на действие в посока на подобряване безопасността на пациента и качеството на хирургичните грижи.

Финансиране:

МУ-Пловдив